TRC.videoTagCallbacks.videoCallback1({"ttn":300,"totalTimeout":45,"originId":15,"tags":[{"t":13,"price":1.0,"rpox":-2531,"frox":-2566,"alfrox":-2566,"cpmFloor":"","url":"var isApp = false;\n\ncmTag.set('version', '23_2_8');\ncmTag.set('player.versions.vplayer', 'v16.0.3');\n\ncmTag.set('sync', 'https://us-match.taboola.com/sync?dast=V9dcsCABYDAClJCFMtviqTBAApSQhTLb4qkwUAAAAABgYAxwcAJOba7XYrm8WtMXmMa9HCuVtLHAuXWzmxLAyb1WK3GDmHAEBChtXCORxO3KKRYbkWbRyjtXJm3K1lI8tkY3HZJpbVYgoAGc4wPW0vg6joelvsDqfZc1ALZE2Ty-8GACo0nQ7XvV73-93FTpvL-jKdXnaN3-0X_M1O68t0evklD6PbrXI77K6X2S0ZLIZrkcvtFj28Lr_tZXkrnHbTW-e32x1uocNweNn9cgAAAAAAeAAAQDrohgD4AQQAiAAAAAAAkAAAAAAAoAAIqAD4twAQuAAAAAAAwAAAKMCt0AAAGN8AELAGOQAOwnO0uC53fwAAAAQwgAAAAAQEkAAADDjklgAASEynnAAAAAAAAAAAALAA_P___8cAAOgRLssAAFyQFvYAADz4AAA8EAEAABC4FQEwAgAAAABgAX7YPwKQBNAJABWARRUAAABBuhUAwBUAAEBAY7hcvFkYAAAAgIAYwBxcFaZnX4TQGMACPSx-v9lh1_jdLgMAAAAAAAAAADAD-D8D-EcDEOLwwE0DENbUD1cD-AUEAFgD-AUEAGAD0DaAcQMAAHgDCIADADmAJjSdDte9XmE2u-y-l-d0eRleF7PTY9f43X7Jw-h2q9wOu-tldkseTrvnrbe7RUeXW-Ry-z2Wh-nzlgwWw7XgYXmYXH7RASy0YjBY6Tak3WY1OwAAAACAO4D___9_PIA5uCpMz74IIT0AkDE5B7PBbLka2QaTlcvicviGk91wOXL5lrvRYuQ9AFms2z5wrwjNPoAMZ5ietpdBVHS9LXaH0-w5qAWypsnltx8ARWsWs8lkMRstd5vBcjIaDCfDAQJQtGYxm0wWs9FytxksJ6PBcDKcIABFC2ez3WSzmmxmg-FyN1oNJssNAlC0cDbbTTaryWY2GC53o9VgshwhwIQtl7PhajNZrhaDzWw02A0mQwQgEediNnGtlmuVyThZi5YL21o58y3WysHEZDFOZobdbLBFALW9CC7Sidhpc1lfptPLLXbaXNaX6fSyiCWC00U6Eb2Mp4tYojRdpBO94G92Wl-m08sveRjdbpXbYXe9zG7JYDFci1xut-jhdfltL8tb4bSb3jq_3e5wCx2Gw8tuUf8RoIFGc8VyMles5pLVYpUAAAAAAAAAAACWADABZALcBAAAAADgBDCQwWCz2y0XAAAiUEgXANgEAAAAAACgGKAxwGOACXbaXNaX6fRyi502l_VlOr3cDOAZgCDWarWsAQAAAAC4AXQDIAcAEKAQa7VaPp-zymQKBPz___8nBAA!&excid=22&docw=0&cijs=1&nlb=true');\n\ncmTag.set(\"player.settings.kaxwnc\", 0);\ncmTag.set(\"preset\", {\n \"level\": 1\n});\n\ncmTag.set('liteUnitVersion', '4.7.8');\ncmTag.set('player.versions.vplayer', 'v16.0.3');\ncmTag.set('version', '33_8_0');\ncmTag.set('player.settings.mintimwf', 5000);\ncmTag.set('player.settings.dlyimpnonmoatrv', true);\ncmTag.set('player.settings.frgtadpxls', 0);\ncmTag.set('player.settings.slwcnctlngt', 10);\ncmTag.set('player.settings.mnbfrsz', 0.25);\ncmTag.set(\"player.settings.prftchmxlngth\", 15);\ncmTag.set('player.settings.adtrgtcss', true);\ncmTag.set('player.settings.prfrmncmsrmnts', true);\ncmTag.set('player.settings.encwfrs', true);\ncmTag.set('player.settings.prfrmdfl', 'javascript');\ncmTag.set('elasticLogger.isActive', true);\ncmTag.set('elasticLogger.maxEventsToLog', 500);\ncmTag.set('player.settings.dpndonuntfrlgtoelstc', true);\ncmTag.set(\"player.settings.updtcmpbfrwf\", false);\ncmTag.set(\"components.adChoice.isActive\", false);\ncmTag.set(\"player.settings.unitFetcherWfActive\", true);\ncmTag.set(\"timeBetweenAds\", 0);\ncmTag.set(\"canStartPlayer\", true);\ncmTag.set('isAnimateOnClose', true);\ncmTag.set('isToggleIframeContent', true);\ncmTag.set('isPWOV', true);\ncmTag.set('secondsToCloseGlobal', 2700);\ncmTag.set('pubViewabilityPercent', 0);\ncmTag.set('trcPerformanceMeasurementEnabled', true);\ncmTag.set('pixels.onMaxNonRvVimpsInQueue.isFire', true);\ncmTag.set('additionalCss', {\n 'text-align': 'left'\n});\n\ncmTag.set('player.urls.contentVideosLocation', '//vidstatb.taboola.com/vid');\ncmTag.set('player.urls.contentImagesLocation', '//vidstatb.taboola.com/vid/img');\ncmTag.set('unitsBaseUrl', '//vidstat.taboola.com/vpaid/units/');\ncmTag.set('player.urls.vplayerLocation', '//vidstat.taboola.com/vpaid/vPlayer');\ncmTag.set('bllblevt', '1,21,22,23,24,25,30,32,42,33,41,205');\ncmTag.set('gaFactor', 100);\n\ncmTag.set(\"countryIsoCode\", \"usa\");\ncmTag.set('player.settings.mxwrps', 0);\ncmTag.set('adxThreshold', 3000);\ncmTag.setByCondition({\n conditions: [{\n func: function(config) {\n return config.get('countryIsoCode') === 'tha' || config.get('country') === 'TH' || config.get('countryIsoCode') === 'ind' || config.get('country') === 'IN';\n }\n }],\n settings: {\n 'pubId': 165757,\n 'pubTagId': 946347,\n 'preroll.pubId': 165757,\n 'preroll.pubTagId': 946347,\n 'midroll.pubId': 165757,\n 'midroll.pubTagId': 946347,\n 'postroll.pubId': 165757,\n 'postroll.pubTagId': 946347\n }\n});\ncmTag.set('excoPlayerID', 'f8429544-6cd1-47c1-aa74-f85a3cbdd432');\ncmTag.set('player.settings.cleanAdOnImp', true);\ncmTag.set('player.settings.rtbmtfctr', 0);\ncmTag.set('player.settings.dsblmt', true);\ncmTag.set('player.settings.enblopp.58', true);\ncmTag.set('player.settings.context', 'outstream');\ncmTag.set('player.settings.nbladnoorgnc', true);\ncmTag.set('player.settings.prebid.isActive', false);\ncmTag.set('player.settings.prebid.supported', ['unruly', 'openx']);\n\n\n\n cmTag.set('pixels.url', '//us-vid-events.taboola.com/st');\ncmTag.set('pixels.unitLoadedWithFill.isFire', false);\ncmTag.set('fireLoadUnitPixelsFactor', 10);\ncmTag.set(\"secondsToClose\", 120);\ncmTag.set(\"adMaxPlaySeconds\", 210);\ncmTag.set('player.settings.cntonvfrc', false);\ncmTag.set('player.settings.mxemptwf', 5);\ncmTag.set('player.settings.ltmxemptwf', 5);\ncmTag.set('player.settings.erlyai', true);\ncmTag.set(\"player.settings.timbtopps\", 5000);\ncmTag.set('player.settings.frstlk', true);\ncmTag.set('player.settings.frdmrvhpxls', 1);\ncmTag.set('player.settings.frdqshpxls', 1);\ncmTag.set('viewPercent', '50');\ncmTag.set('timbtopps', 5000);\ncmTag.set('cookieMatchActive', true);\ncmTag.set('player.settings.max_ready_vpaid', 5);\ncmTag.set('maxNonRvVimpsInQueue', 4);\ncmTag.set('maxVimpsInQueue', 1);\ncmTag.set('numOfWfUntilDcSwitch', 19);\ncmTag.set('player.settings.rvfrquesttsemttr', 'any');\ncmTag.set('pixels.overlayDetectedAfterImpression.factor', 20);\ncmTag.set('clsDetector.isActive', true);\n// Browser and OS wurfl\ncmTag.set(\"wurfl.os.name\", \"\");\ncmTag.set(\"wurfl.os.version\", \"\");\ncmTag.set(\"wurfl.browser.name\", \"\");\ncmTag.set(\"wurfl.browser.version\", \"\");\ncmTag.set(\"player.settings.wurfl.os.name\", \"\");\ncmTag.set(\"player.settings.wurfl.os.version\", \"\");\ncmTag.set(\"player.settings.wurfl.browser.name\", \"\");\ncmTag.set(\"player.settings.wurfl.browser.version\", \"\");\n\ncmTag.set('opps.detach.isFire', true);\ncmTag.set('opps.attach.isFire', true);\ncmTag.set('player.settings.tglifrmcntndsplyactv', true);\ncmTag.set('player.settings.aduntldflbfruntld', true);\ncmTag.set('player.settings.dtctprvtbrwsng', false);\ncmTag.set('isUseNewViewabilityCalc', true);\ncmTag.set('100viewPercent', 98);\ncmTag.set('traceViewability100Seconds', 0);\ncmTag.set('isChangePredictPointsWithAny', false);\ncmTag.set('isCancelGetAdOnEligibilityLost.isActive', true);\ncmTag.set('isCancelGetAdOnEligibilityLost.includeRVAny', true);\ncmTag.set('isGetRv1OnlyForEligible.isActive', true);\ncmTag.set('isGetRv1OnlyForEligible.delayPrediction', false);\ncmTag.set('player.settings.vwclcflbkenbld', true);\ncmTag.set('scrollEndTimeout', 500);\ncmTag.set('player.settings.omid.isActive', true);\n\ncmTag.set('player.urls.organicContentVideosLocation', '//magazine-api.taboola.com/video-content');\n\n// Cookie sync predictor config\ncmTag.set('predictors.time.cookieSync.isActive', true);\ncmTag.set('predictors.time.cookieSync.lengthInSeconds', 20);\ncmTag.set('predictors.time.cookieSync.repeat', 1);\n\ncmTag.set('components.CloseButtonView.delay', 0);\n\n\ncmTag.push = cmTag.push || function() {};\n\ncmTag.set(\"player.settings.tmbtwfs\", function(successes, failures, store) {\n if (failures > 45) {\n return 999;\n }\n return store.get('time_between_waterfall');\n});\n\n\ncmTag.set('player.settings.mntmbtwfsf', function(successes, failures, store) {\n if (failures > 45) {\n return 999000;\n }\n return store.get('mintimwf');\n});\ncmTag.set('unitThrottlerFiltered', \"false\");\n\ncmTag.setByCondition({\n conditions: [{\n key: 'preset.level',\n val: 1\n },\n {\n key: \"unitThrottlerFiltered\",\n val: true\n }\n ],\n settings: {\n 'preset.level': 3\n }\n});\n\ncmTag.setByCondition({\n conditions: [{\n key: 'countryIsoCode',\n val: 'bra'\n }],\n settings: {\n 'player.settings.expxls.adimpression': 'https://sb.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=34311413&ns_ap_sv=2.1511.10&ns_type=hidden&ns_st_it=a&ns_st_sv=4.0.0&ns_st_ad=1&ns_st_sq=1&ns_st_id=%%impression_id%%&ns_st_ec=1&ns_st_cn=1&ns_st_ev=play&ns_st_ct=va00&ns_st_cl=%%duration%%&ns_st_pt=0&c3=2&c4=&c6=&ns_ts=%%timestamp%%',\n 'player.settings.expxls.advideocomplete': 'https://sb.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=34311413&ns_ap_sv=2.1511.10&ns_type=hidden&ns_st_it=a&ns_st_sv=4.0.0&ns_st_ad=1&ns_st_sq=1&ns_st_id=%%impression_id%%&ns_st_ec=2&ns_st_cn=1&ns_st_ev=end&ns_st_ct=va00&ns_st_cl=%%duration%%&ns_st_pt=%%duration%%&c3=2&c4=&c6=&ns_ts=%%timestamp%%'\n }\n});\n\n\n\n\nif ('us' == 'sg' || 'us' == 'SG') {\n cmTag.set('player.settings.wf_base_path', '//sg-wf.taboola.com');\n}\n\nif ('us' == 'hk' || 'us' == 'HK' || 'us' == 'ch' || 'us' == 'CH' || 'us' == 'us' || 'us' == 'US' || 'us' == 'la' || 'us' == 'LA') {\n cmTag.set('numOfWfUntilDcSwitch', 1);\n cmTag.set('player.settings.numOfWfUntilDcSwitch', 1);\n}\n\nif ('us' == 'am' || 'us' == 'AM') {\n cmTag.set('numOfWfUntilDcSwitch', 2);\n cmTag.set('player.settings.numOfWfUntilDcSwitch', 2);\n}\n\ncmTag.setByCondition({\n conditions: [{\n func: function(config) {\n return config.get('preroll.pubId') === 166717 || config.get('pubId') === 166717 || config.get('preroll.pubId') === 236525 || config.get('pubId') === 236525 || config.get('preroll.pubId') === 198827 || config.get('pubId') === 198827;\n }\n }],\n settings: {\n \"preroll.pubId\": 169497,\n \"preroll.pubTagId\": 953497,\n \"midroll.pubId\": 169497,\n \"midroll.pubTagId\": 953497,\n \"postroll.pubId\": 169497,\n \"postroll.pubTagId\": 953497,\n \"pubId\": 169497,\n \"pubTagId\": 953497,\n \"migratedwf\": 1,\n 'abTest': '166721b_vA'\n }\n});\n\ncmTag.setByCondition({\n conditions: [{\n func: function(config) {\n return config.get('preroll.pubId') === 236525 || config.get('pubId') === 236525;\n }\n }],\n settings: {\n \"migratedwf\": 3,\n 'abTest': '166725b_vA'\n }\n});\n\ncmTag.setByCondition({\n conditions: [{\n func: function(config) {\n return config.get('preroll.pubId') === 198827 || config.get('pubId') === 198827;\n }\n }],\n settings: {\n \"migratedwf\": 4,\n 'abTest': '206725b_vA'\n }\n});\n\ncmTag.setByCondition({\n conditions: [{\n func: function(config) {\n return config.get('preroll.pubId') === 292045 || config.get('pubId') === 292045;\n }\n }],\n settings: {\n \"preroll.pubId\": 208401,\n \"preroll.pubTagId\": 1047981,\n \"midroll.pubId\": 208401,\n \"midroll.pubTagId\": 1047981,\n \"postroll.pubId\": 208401,\n \"postroll.pubTagId\": 1047981,\n \"pubId\": 208401,\n \"pubTagId\": 1047981,\n \"migratedwf\": 2,\n 'abTest': '166724b_vA'\n }\n});\n\n\n\n cmTag.set(\"player.settings.frcmtfrms\", true);\ncmTag.set(\"player.settings.fire_piggies\", true);\ncmTag.set(\"secondsBW\", 17);\ncmTag.set(\"player.settings.adto\", 300000);\ncmTag.set(\"player.settings.vakll\", 300000);\ncmTag.set(\"noaop\", 3);\ncmTag.set(\"player.settings.rstmrai\", true);\ncmTag.set(\"player.settings.dsktmouttoadcmpltn\", 30000);\ncmTag.set(\"player.settings.mprdct\", 0.033);\ncmTag.set(\"category\", \"ShortContent\");\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n cmTag.set(\"player.settings.disctxt\", \"Advertisement\");\ncmTag.set(\"onOutOfView\", \"pause\");\ncmTag.set('predictors.fullEligibility.isActive', true);\ncmTag.set('predictors.fullEligibility.maxPPS', 50);\ncmTag.set('predictors.intersection.isActive', false);\ncmTag.set('isGetRv1OnlyForEligible.delayPrediction', true);\ncmTag.set(\"isMultiAd\", true);\ncmTag.set(\"isForceSwapToRV\", true);\ncmTag.set(\"isPlacementSingleAd\", false);\ncmTag.set('components.nativeAd.isActive', true);\n cmTag.set('vForce.getAdTimeoutSeconds', 60);\ncmTag.set('secondsToCloseGlobal', 0);\ncmTag.set('predictors.distancePixels.isListenToScrollSpeedChange', true);\ncmTag.set('predictors.playerReady.isActive', true);\ncmTag.set('predictors.playerReady.predictPoint', 0);\ncmTag.set('predictors.multiAd.isActive', true);\ncmTag.set('predictors.multiAd.predictPoints.1.qState', 'q3');\ncmTag.set('predictors.multiAd.predictPoints.0.qState', 'q1');\ncmTag.set('predictors.getAdFail.isActive', true);\ncmTag.set('predictors.distancePixels.isActive', true);\ncmTag.set('predictors.distancePixels.predictPoints.1.pixelsFromSelectors', 10);\ncmTag.set('vForce.isActive', true);\ncmTag.set('isMultiAd', true);\ncmTag.set('scrollEndTimeout', 500);\ncmTag.set('playPriority.type', 'ppKey');\ncmTag.set('playPriority.key', 1);\ncmTag.set('isTestParentSelector', true);\ncmTag.set('isReportToKibana', true);\ncmTag.set('player.settings.rplvpdactv', true);\ncmTag.set('player.settings.bllblevt', '1,21,22,23,24,25,30,32,42,33,41,205');\ncmTag.set('bllblevt', '1,21,22,23,24,25,30,32,42,33,41,205');\ncmTag.set('isOppsulaEnabled', true);\ncmTag.set('psthdrs', 'text/plain');\ncmTag.set('player.settings.cmbopps', true);\ncmTag.set('cmbopps', true);\ncmTag.set('verticalWidthThreshold', 480);\ncmTag.set('predictors.distancePixels.maxPPS', 100);\ncmTag.set('predictors.intersection.isActive', true);\ncmTag.set('predictors.intersection.predictPoints.1.intersectionPercent', 50);\ncmTag.set('predictors.intersection.isStartWF', true);\ncmTag.set('predictors.emptyQueue.predictPoints', 0);\ncmTag.set(\"predictors.getAdFail.allowedPredictPoints\", 0);\ncmTag.set('player.settings.vwclcflbkenbld', true);\ncmTag.set('player.settings.dwnlnktrshld', 2);\ncmTag.set('player.settings.frdwnlnkpxls', 1);\ncmTag.set('player.settings.rmvrvlwntwrk', true);\ncmTag.set(\"components.adChoice.isTranslateText\", false);\ncmTag.set(\"components.Repeat.isTranslateText\", true);\ncmTag.set(\"language\", \"en\");\ncmTag.set(\"player.settings.omidExcludedVendors\", []);\ncmTag.set(\"mediatypesArraySkippingViewableCheckAtSendOppMoment\", [2]);\ncmTag.set(\"stickyCard.restrictions.isActive.default\", true);\ncmTag.set(\"player.settings.externalDelayedEvents\", ['AdImpression', 'AdVideoStart', 'AdStarted']);\ncmTag.set('player.settings.jsDsbleErlyai', true);\ncmTag.set('player.settings.vldtvwbfrcmp', false);\n\n\ncmTag.set('sendBeacon', true);\ncmTag.setByCondition({\n conditions: [{\n key: \"iframeData.inDFP\",\n val: true\n }],\n settings: {\n \"isSkippedDistancePredict\": true\n }\n});\ncmTag.setByCondition({\n conditions: [{\n key: 'frameType',\n val: 3\n }],\n settings: {\n 'isChangePredictPointsWithAny': true,\n 'predictors.intersection.isActive': true,\n 'isUseAmpObserver': true\n }\n});\n\n cmTag.set('vForce.isActive', true);\ncmTag.set('predictors.playerReady.isActive', true);\ncmTag.set('predictors.playerReady.predictPoint', 0);\ncmTag.set(\"midrollCollapse.time\", 10);\ncmTag.set(\"player.settings.wf_dynmc_ps\", false);\ncmTag.set(\"customization.adTitle.display\", \"none\");\ncmTag.set(\"category\", \"blankwhiteHD\");\ncmTag.set(\"isStayInIframe\", true);\ncmTag.set('player.settings.disctxt', '');\ncmTag.set('components.disclosureText.isActive', false);\ncmTag.set('components.adChoice.isActive', true);\ncmTag.set('components.OptOut.hasOptOut', false);\ncmTag.set('detachToSlider.components.disclosureText.isActive', false);\ncmTag.set(\"components.OptOut.hasOptOut\", false);\ncmTag.set('isUsePlacementElement', true);\ncmTag.set('player.settings.shwadmtebtn', false);\ncmTag.set('components.volume.isActive', true);\ncmTag.set('components.volume.isAlwaysBottom', true);\ncmTag.set('isGetRv1OnlyForEligible.delayPrediction', true);\ncmTag.set(\"isMultiAd\", true);\ncmTag.set(\"isForceSwapToRV\", true);\ncmTag.set(\"isPlacementSingleAd\", false);\ncmTag.set('components.nativeAd.isActive', true);\ncmTag.set('predictors.postRepeat.isActive', true);\nvar isApp = isApp || false;\nif (!isApp) {\n cmTag.set('isRvPriority', true);\n cmTag.set('playPriority.isAlwaysWaitForRv', false);\n cmTag.set('playPriority.checkForRvPriority', 'pixelsFromSelector');\n cmTag.set('playPriority.pixelsFromSelector', 50);\n cmTag.set('playPriority.isAllowInIframes', true);\n}\n\n\nif ([\"4667511\", \"4667521\", \"4688171\", \"4688181\", \"4689211\", \"4689221\", \"4690061\", \"4690071\", \"4690321\", \"4690331\", \"4690341\", \"4720145\", \"4732205\", \"4732215\", \"4818155\", \"4821685\", \"4832455\", \"4832465\", \"4883965\", \"4883975\", \"4932235\", \"4932245\", \"5235945\", \"5235955\", \"5236065\", \"5236075\", \"5236115\", \"5236125\", \"5378875\", \"5378885\", \"5457655\", \"5457665\", \"5606575\", \"5606585\", ].indexOf(\"4720605\") < 0) {\n cmTag.set('predictors.playerReady.predictPoint', [0, 0]);\n}\n\ncmTag.set('predictors.intersection.isActive', false);\n\ncmTag.setByCondition({\n conditions: [{\n key: 'isDisableSticky',\n val: true\n }],\n settings: {\n 'stickyCard.isActive': false,\n }\n});\n\ncmTag.set(\"unitType\", \"INLINE_INSTREAM\");\n\n//cmTag.set(\"pubId\", 133128);\n//cmTag.set(\"pubTagId\", 779408);\n//cmTag.set(\"parentSelector\", \"\");\ncmTag.set(\"preset\", {level:2});\ncmTag.set(\"player.settings.httpsOverride\",true);\ncmTag.set(\"player.settings.use_flash_player\", false);\n\ncmTag.setByCondition({\n conditions: [{\n key: \"ep\",\n val: \"1\"\n }],\n settings: {\n isMultiAd: false,\n volume: \"onHover\",\n isSoundOnHover: true,\n \"components.CloseButtonView.hasCloseButton\": false,\n \"onOutOfView\": \"pause\",\n \"originId\": 15,\n \"preroll.pubId\": 133128,\n \"preroll.pubTagId\": 779408,\n \"midroll.pubId\": 133128,\n \"midroll.pubTagId\": 779408,\n \"postroll.pubId\": 133128,\n \"postroll.pubTagId\": 779408,\n \"pubId\": 133128,\n \"pubTagId\": 779408,\n \"player.settings.mprdct\": 0,\n \"player.settings.encwfrs\": false,\n \"player.settings.cmbopps\": false,\n \"abTest\": \"ep1_vA\"\n }\n});\n cmTag.set(\"adMaxPlaySeconds\", 210);\ncmTag.set(\"multiUnitManager.isActive\", true);\n\ncmTag.setByCondition({\n conditions: [{\n key: 'country',\n val: 'IL'\n }],\n settings: {\n 'stickyCard.isActive': false,\n 'player.settings.optpwov': 0,\n 'isPWOV': false,\n 'onOutOfView': 'pause'\n }\n});\n\ncmTag.setByCondition({\n conditions: [{\n key: 'forceSelectorToBody',\n val: true\n }],\n settings: {\n 'videoContainerSelector': 'body'\n }\n});\n\n\n\n\n\n// Roll out level 4 on amp - minimze heavy ad interventions \ncmTag.setByCondition({\n conditions: [{\n key: 'frameType',\n val: 3\n }],\n settings: {\n 'pubId': 383725,\n 'pubTagId': 2077655,\n 'preroll.pubId': 383725,\n 'preroll.pubTagId': 2077655,\n 'midroll.pubId': 383725,\n 'midroll.pubTagId': 2077655,\n 'postroll.pubId': 383725,\n 'postroll.pubTagId': 2077655,\n 'preset.level': 4\n }\n});\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\ncmTag.push('abTest', 'adxsub-out_vA');\ncmTag.setByCondition({\n conditions: [{\n key: 'withAdx',\n val: true\n }],\n settings: {\n 'abTest': 'adxsub_vA',\n 'pixels.startWithABT.isFire': true\n }\n});\n\ncmTag.push('abTest', 'adxsub-out_vB');\ncmTag.setByCondition({\n conditions: [{\n key: 'withAdx',\n val: false\n }],\n settings: {\n 'abTest': 'adxsub_vB',\n 'pixels.startWithABT.isFire': true\n }\n});\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n // exco\n\n\n\n\n\n\n//aniview\n\n\n\n\n\n\n// aniview prebid as vpaid\n\n\n\n\n\n \n \n\n \n \n \n \n\n\n\n\nif (parseInt(Math.random() * (99 - 0) + 0) < 10) {\ncmTag.set('pixels.startWithABT.isFire', true);\ncmTag.push('abTest', 'MODEL-10-4');\ncmTag.push('abTest', 'bm1_vA');\n }\n\ncmTag.set('noaop', 5);\ncmTag.set('player.settings.queue_size', 7);\ncmTag.set('predictors.time.isActive', true);\ncmTag.set('predictors.time.predictPoints', 0);\ncmTag.set('predictors.time.lengthInSeconds', 5);\ncmTag.set('predictors.time.repeat', 20);\ncmTag.set('maxNonRvVimpsInQueue', 3);\ncmTag.push('abTest', 'smbs');\n\n\n cmTag.setByCondition({\n conditions: [{\n func: function(config) {\n return config.get('countryIsoCode') === 'kor' || config.get('countryIsoCode') === 'jpn' || (config.get('countryIsoCode') === 'isr' && config.get('taboolaNetworkId') !== 1386266);\n }\n }],\n settings: {\n 'components.contentVideo.isActive': false,\n 'displayFiller.betweenAds': 'none',\n 'displayFiller.beforeAd': 'none',\n 'displayFiller.onTimeout': 'none',\n 'player.settings.iscntntactv': false\n }\n});\n\n cmTag.set(\"player.settings.volume\", 0);\ncmTag.setMacros({\n dast: \"V9dcsCABYDAClJCFMtviqTBAApSQhTLb4qkwUAAAAABgYAxwcAJOba7XYrm8WtMXmMa9HCuVtLHAuXWzmxLAyb1WK3GDmHAEBChtXCORxO3KKRYbkWbRyjtXJm3K1lI8tkY3HZJpbVYgoAGc4wPW0vg6joelvsDqfZc1ALZE2Ty-8GACo0nQ7XvV73-93FTpvL-jKdXnaN3-0X_M1O68t0evklD6PbrXI77K6X2S0ZLIZrkcvtFj28Lr_tZXkrnHbTW-e32x1uocNweNn9cgAAAAAAeAAAQDrohgD4AQQAiAAAAAAAkAAAAAAAoAAIqAD4twAQuAAAAAAAwAAAKMCt0AAAGN8AELAGOQAOwnO0uC53fwAAAAQwgAAAAAQEkAAADDjklgAASEynnAAAAAAAAAAAALAA_P___8cAAOgRLssAAFyQFvYAADz4AAA8EAEAABC4FQEwAgAAAABgAX7YPwKQBNAJABWARRUAAABBuhUAwBUAAEBAY7hcvFkYAAAAgIAYwBxcFaZnX4TQGMACPSx-v9lh1_jdLgMAAAAAAAAAADAD-D8D-EcDEOLwwE0DENbUD1cD-AUEAFgD-AUEAGAD0DaAcQMAAHgDCIADADmAJjSdDte9XmE2u-y-l-d0eRleF7PTY9f43X7Jw-h2q9wOu-tldkseTrvnrbe7RUeXW-Ry-z2Wh-nzlgwWw7XgYXmYXH7RASy0YjBY6Tak3WY1OwAAAACAO4D___9_PIA5uCpMz74IIT0AkDE5B7PBbLka2QaTlcvicviGk91wOXL5lrvRYuQ9AFms2z5wrwjNPoAMZ5ietpdBVHS9LXaH0-w5qAWypsnltx8ARWsWs8lkMRstd5vBcjIaDCfDAQJQtGYxm0wWs9FytxksJ6PBcDKcIABFC2ez3WSzmmxmg-FyN1oNJssNAlC0cDbbTTaryWY2GC53o9VgshwhwIQtl7PhajNZrhaDzWw02A0mQwQgEediNnGtlmuVyThZi5YL21o58y3WysHEZDFOZobdbLBFALW9CC7Sidhpc1lfptPLLXbaXNaX6fSyiCWC00U6Eb2Mp4tYojRdpBO94G92Wl-m08sveRjdbpXbYXe9zG7JYDFci1xut-jhdfltL8tb4bSb3jq_3e5wCx2Gw8tuUf8RoIFGc8VyMles5pLVYpUAAAAAAAAAAACWADABZALcBAAAAADgBDCQwWCz2y0XAAAiUEgXANgEAAAAAACgGKAxwGOACXbaXNaX6fRyi502l_VlOr3cDOAZgCDWarWsAQAAAAC4AXQDIAcAEKAQa7VaPp-zymQKBPz___8nBAA!\",\n dataCenter: \"nj\",\n clickUrl: \"\",\n referrer: \"http%3A%2F%2Fwww.lifezette.com\",\n cipid: \"8029387\",\n cmDast: \"V9dcsCABYDAClJCFMtviqTBAApSQhTLb4qkwUAAAAABgYAxwcAJOba7XYrm8WtMXmMa9HCuVtLHAuXWzmxLAyb1WK3GDmHAEBChtXCORxO3KKRYbkWbRyjtXJm3K1lI8tkY3HZJpbVYgoAGc4wPW0vg6joelvsDqfZc1ALZE2Ty-8GACo0nQ7XvV73-93FTpvL-jKdXnaN3-0X_M1O68t0evklD6PbrXI77K6X2S0ZLIZrkcvtFj28Lr_tZXkrnHbTW-e32x1uocNweNn9cgAAAAAAeAAAQDrohgD4AQQAiAAAAAAAkAAAAAAAoAAIqAD4twAQuAAAAAAAwAAAKMCt0AAAGN8AELAGOQAOwnO0uC53fwAAAAQwgAAAAAQEkAAADDjklgAASEynnAAAAAAAAAAAALAA_P___8cAAOgRLssAAFyQFvYAADz4AAA8EAEAABC4FQEwAgAAAABgAX7YPwKQBNAJABWARRUAAABBuhUAwBUAAEBAY7hcvFkYAAAAgIAYwBxcFaZnX4TQGMACPSx-v9lh1_jdLgMAAAAAAAAAADAD-D8D-EcDEOLwwE0DENbUD1cD-AUEAFgD-AUEAGAD0DaAcQMAAHgDCIADADmAJjSdDte9XmE2u-y-l-d0eRleF7PTY9f43X7Jw-h2q9wOu-tldkseTrvnrbe7RUeXW-Ry-z2Wh-nzlgwWw7XgYXmYXH7RASy0YjBY6Tak3WY1OwAAAACAO4D___9_PIA5uCpMz74IIT0AkDE5B7PBbLka2QaTlcvicviGk91wOXL5lrvRYuQ9AFms2z5wrwjNPoAMZ5ietpdBVHS9LXaH0-w5qAWypsnltx8ARWsWs8lkMRstd5vBcjIaDCfDAQJQtGYxm0wWs9FytxksJ6PBcDKcIABFC2ez3WSzmmxmg-FyN1oNJssNAlC0cDbbTTaryWY2GC53o9VgshwhwIQtl7PhajNZrhaDzWw02A0mQwQgEediNnGtlmuVyThZi5YL21o58y3WysHEZDFOZobdbLBFALW9CC7Sidhpc1lfptPLLXbaXNaX6fSyiCWC00U6Eb2Mp4tYojRdpBO94G92Wl-m08sveRjdbpXbYXe9zG7JYDFci1xut-jhdfltL8tb4bSb3jq_3e5wCx2Gw8tuUf8RoIFGc8VyMles5pLVYpUAAAAAAAAAAACWADABZALcBAAAAADgBDCQwWCz2y0XAAAiUEgXANgEAAAAAACgGKAxwGOACXbaXNaX6fRyi502l_VlOr3cDOAZgCDWarWsAQAAAAC4AXQDIAcAEKAQa7VaPp-zymQKBPz___8nBAA!\",\n tagId: \"e22lLINE_ITEM_ID_WILL_BE_HERE_ON_SERVINGc\",\n creativeId: \"4720605\",\n baseReportD: \"taboola.com\",\n redId: \"f5777efb-cdc8-4a97-b1ae-9b2a035171d9\",\n dtagid: \"1233705\",\n dpubid: \"200377\",\n vertical: \"inline\",\n placement: \"Native Thumbnails - Video\",\n lineItemId: \"1549445\",\n oppsDataCenter: \"us\",\n taboolaNetworkId: \"\"\n});","dast":"V9dXYCABYDAClJCFMtviqTBAApSQhTLb4qkwUAAAAABgYAxwcAJGRYLZzD4cQtGhmWa9HGMVorZ8bdWjayTDYWl21iWS2mAJDhDNPT9jKIiq63xe5wmj0HtUDWNLn8bgCgQtPpcN3rdb_fXey0uawv0-ll1_jdfsHf7LS-TKeXX_Iwut0qt8PuepndksFiuBa53G7Rw-vy216Wt8JpN711frvd4RY6DIeX3S8HAAAAAIAHAACkg24IgB9AAIAIAAAAAAAJAAAAAAAKgIAKgH8LAIELAAAAAAAMAIAC3AoNAIDxDQABa5AD4CA8R4vrcvcHAABAAAMIAABAQAAJAMCAQ24JAIDEdMoJAAAAAAAAAAAAC8D___9_DACAHuGyDADABWnhDYBCDwDAgw8AwIMQAAAAwMUQAHUbNzg0tXkQEQAAAIFbEQAjAAAAAAAW4If9IwBJAJ0AUAFYVAEAABCkWwEAXAEAAAQ0hsvFm2UB6A5KvIUBAAAACIgBzMFVYXr2RQiNASzQw-L3mx12jd_tMgAAAAAAAAAAADOA_zOAfzQAIQ4P3DQAYU39cDWAX0AAgDWAX0AAADYAbQMYNwAAgDeAADgAkANoQtPpcN3rFWazy-57eU6Xl-F1MTs9do3f7Zc8jG63yu2wu15mt-ThtHveertbdHS5RS6332N5mD5vyWAxXAselofJ5RcdwEIrBoOVbkPabVazAwAAAAC4A_j____HA5iDq8L07IsQ0gMAGZNzMBvMlquRbTBZuSwuh2842Q2XI5dvuRstRt4DkMW67QP3itDsA8hwhulpexlERdfbYnc4zZ6DWiBrmlx--wFQtGYxm0wWs9FytxksJ6PBcDIcIABFaxazyWQxGy13m8FyMhoMJ8MJAlC0cDbbTTaryWY2GC53o9VgstwgAEULZ7PdZLOabGaD4XI3Wg0myxECTNhyORuuNpPlajHYzEaD3WAyRAAScS5mE9dquVaZjJO1aLmwrZUz32KtHExMFuNkZtjNBlsEUNuL4CKdiJ02l_VlOr3cYqfNZX2ZTi-LWCI4XaQT0ct4uoglStNFOtEL_man9WU6vfySh9HtVrkddtfL7JYMFsO1yOV2ix5el9_2srwVTrvprfPb7Q630GE4vOwW9R8BGmg0Vywnc8VqLlktVgkAAAAAAAAAAGAJABNAJsBNAAAAAABOAAMZDDa73XIBACAChXQBgE0AAAAAAACKARoDPAaYYKfNZX2ZTi-32GlzWV-m08vNAJ4BCGKtVssaAAAAAIAbQDcAcgAAAQqxVqvl8zmrTKZAwP___39CAA!","cirid":"d05a988b-4d09-4c14-9f87-6d22cbe6b251","lp":["http://infinitevid.com"],"tagTimeout":45,"requiredViewability":false,"width":9,"height":9,"auctionId":"c597c78e-9ab7-4639-94ad-88a4e546daed","lineItemId":1549445,"creativeId":4720605,"advId":"201647","advType":1,"cstmdl":3,"mid":1134,"uid":2974918182197668499,"priority":2,"alwsldr":1}],"sd":{"pp":[],"cs":[],"sg":[],"bs":[],"dbs":[],"sl":[{"li":"1549445","sa":"1"}],"ep":[],"gwa":null,"isDVBrandSafetyContainingUnknownSegment":false}})